تگ ها

بهترین و رایج ترین روش های آنبوردینگ(Onboarding) کدامند؟
بهترین و رایج ترین روش های آنبوردینگ(Onboarding) کدامند؟

در مقاله آن بوردینگ کاربر (Users Onboarding) چیست؟ درخصوص تکنیک و مفهوم آن بوردینگ(Onboarding) صحبت شد. در این مقاله به چهار روش، نمونه یا الگوی برتر و مهمی که طراحان(محصولات نرم افزاری) برای آن بوردینگ یا تجربه اول کاربر از محصولشان استفاده می کنند، اشاره می شود.

 

ادامه

بهترین و رایج ترین روش های آنبوردینگ(Onboarding) کدامند؟
1395/12/18 13:42:47
آن بوردینگ کاربر (Users Onboarding) چیست؟
آن بوردینگ کاربر (Users Onboarding) چیست؟

آن بوردینگ(onboarding) کاربر فرایند بهبود موفقیت یک شخص/کسب و کار در زمینه عرضه یک محصول یا خدمت است. این واژه غالبا درخصوص محصولات نرم افزاری(کامپیوتری و اپلیکیشن های موبایلی) بکار برده می شود و می تواند بصورت خودکار و یا دستی انجام گیرد. در واقع با تکنیک های آن بوردینگ شما مشتریان جدید را جذب کرده و حفظ می کنید. در این نوشته شما بیشتر با مفهوم، تکنیک ها و فواید آنبوردینگ کاربر آشنا می شوید.

هدف آن بوردینگ کاربر این است که کاربران اصول کلیدی محصول(Product) تولید شده را درک کرده و به آنها نشان داده شود که این محصول چگونه می تواند به آنها کمک کند. اگر بتوان ماهیت و خاصیت محصول را شفاف و قابل درک کند، همچنین کاری کند کاربر محصول را اولین باری که استفاده می کند درک کرده و از آن خوشش آید و با آن رابطه برقرار کند، در واقع آنبورد شده است و موفقیت حاصل شده است.

ادامه

آن بوردینگ کاربر (Users Onboarding) چیست؟
1395/12/18 11:48:25