تگ ها

سریال سیمپسونز به صورت اختصاصی برای دیزنی پخش خواهد شد
سریال سیمپسونز به صورت اختصاصی برای دیزنی پخش خواهد شد

دیزنی به تازگی جزئیات بیشتری در مورد سرویس آنلاین خود را که انتظار میرفته است، دیزنی + منتشر کرده است. در حال حاضر تایید شده است که سری انیمیشن های محبوب Simpson خواهد شد به طور انحصاری برای جریان از دیزنی + در دسترس است. تمام 30 فصل سریال برای جریان آنلاین در دسترس خواهد بود هنگامی که دیزنی + راه اندازی در تاریخ 12 نوامبر.

ادامه