تگ ها

ربات جدا کننده زباله | جزییات رباتی که زباله ها را با لمس تفکیک می کند
ربات جدا کننده زباله | جزییات رباتی که زباله ها را با لمس تفکیک می کند

اگر تا به حال به ژاپن زندگی کرده اید و یا به ژاپن بوده اید، ممکن است متوجه شوید که سیستم بازیافت در کشور چقدر مشخص است، اما به طور عمده، افرادی که در آنجا زندگی می کنند و یا در آنجا زندگی می کنند، با سیستم آشنا هستند و این طبیعت بیشتر یا کمتر دوم است. برای کسانی که از کشورهایی نیستند که مجددا بازیافت می کنند، ورود به عادت می تواند گیج کننده باشد. 

ادامه