تگ ها

سیستم ضد دست انداز برای ماشین های خودران تسلا راه اندازی شد
سیستم ضد دست انداز برای ماشین های خودران تسلا راه اندازی شد

Tesla می تواند از Pothole اجتناب از ویژگی Autopilot خود را اضافه کنید. بته ها رانندگان ناامن در سراسر جهان هستند، جایی که نه تنها زیر اتومبیل های ما خراش دارند، اما در بعضی موقعیت ها، اگر بتونه به اندازه کافی عمیق باشد و یا سنگ های تیز را پر کند، می تواند باعث بروز تنه های ما شود. البته، بهترین کاری که باید بکنید این است که از آنها اجتناب کنید، و این چیزی است که تسلا می تواند در ماشین های خود بسازد.

ادامه