تگ ها

Google Stadia دسته جدید گوگل معرفی شد
Google Stadia  دسته جدید گوگل معرفی شد

برای هر کسی که از محصولات و خدمات Google استفاده می کند، شانس خوبی است که اطلاعات شما توسط شرکت به میزان مشخص جمع آوری شود. این باعث شده است که برخی از آنها به تعجب برسند که چه نوع اطلاعاتی که Google ممکن است در اختیار کاربران قرار دهد با سرویس جریان بازی بعدی خود، Stadia.

ادامه

Google Stadia  دسته جدید گوگل معرفی شد
1398/01/14 15:31:07