تگ ها

خلاصه نویسی از یک گزارش | چگونه یک خلاصه خوب از یک گزارش بنویسیم؟
خلاصه نویسی از یک گزارش | چگونه یک خلاصه خوب از یک گزارش بنویسیم؟

گاهی مواقع نیاز است که از یک گزارش مفصل و چند صد صفحه ای، چکیده و خلاصه ای مفید و مختصر داشته باشیم. در این نوشتار به شما می گوییم که چه نکاتی را برای داشتن یک خلاصه گزارش خوب باید رعایت کنید.

ادامه

خلاصه نویسی از یک گزارش | چگونه یک خلاصه خوب از یک گزارش بنویسیم؟
1397/02/09 03:05:59