تگ ها

کدام سرمایه گذاری مناسب تر است؟ بیمه یا بانک؟ | سرمایه گذاری در بیمه عمر یا بانک | مناسب ترین سرمایه گذاری
کدام سرمایه گذاری مناسب تر است؟ بیمه یا بانک؟ | سرمایه گذاری در بیمه عمر یا بانک | مناسب ترین سرمایه گذاری

پیشرفت علم و تغییرات ناشی از آن، بشر را بر آن داشت تا برای مقابله با حوادث احتمالی و حفظ امنیت جانی و مالی خود و خانوادهاش تدابیری بیندیشد و در پی یافتن راه حلی مناسب و مسیری نو برای داشتن یک زندگی بهتر تلاش کند. گاهی برخی حوادث، منجر به کاهش یا به طور کل، قطع منبع درآمد خانواده و به خطر افتادن نظام خانواده میگردد. حوادثی نظیر مرگ زودرس یا نابهنگام سرپرست خانواده، ازکارافتادگی و خسارتهای ناشی از حوادثی چون سیل و زلزله و آتش سوزی و امراض و بیماریها، بازنشستگی و بیکاری، خانواده را دچار مشکالت عدیده نموده و نیازمند کمک مینماید.

در این میان انواع مختلف بیمه های عمر، یکی از بهترین راهکارهای موجود برای مقابله با این مشکالت است که با ایجاد اطمینان و آرامش خیال، انسان را به سوی داشتن آینده های امن و آرام پیش میبرد. دراین مقاله سعی خواهد شد تا سرمایه گذاری از دید بیمه گذار در بانک و بیمه با نرخ سود مشترک ۲۰% مورد بررسی قرار گیرد تا پس از حصول نتایج کافی و روشن شدن دلیل عدم تمایل خانواده ها مبنی بر استفاده از بیمه های عمر، بتوان با بیان مزایای بیمه های عمر و ارائه راهکارهای مناسب، اقدام به جذب مشتری نمود .

ادامه

کدام سرمایه گذاری مناسب تر است؟ بیمه یا بانک؟ | سرمایه گذاری در بیمه عمر یا بانک | مناسب ترین سرمایه گذاری
1397/05/03 14:50:42