تگ ها

کاربران آنلاین نینتندو سوئیچ به 10 میلیون نزدیک شد
کاربران آنلاین نینتندو سوئیچ به 10 میلیون نزدیک شد

سوئیچ نینتندو در حال حاضر 9.8 میلیون مشترک دارد. برای اولین بار، نینتندو تصمیم گرفت که برای دسترسی به بازی های آنلاین بازی های آنلاین خود، از پرداختن به بازیگران استفاده کند، در صورتی که آنها می خواهند با دیگر بازیگران آنلاین بازی کنند. با توجه به این که نینتندو در گذشته اتهام نداشت، بسیاری از آنها درباره نحوه واکنش بازیکنان به این موضوع، کنجکاو بودند. 

ادامه