تگ ها

عوامل و علل ایجاد قاعدگی های نامنظم یا بی نظمی قاعدگی
عوامل و علل ایجاد قاعدگی های نامنظم یا بی نظمی قاعدگی

در مقاله قاعدگی چیست و دوره قاعدگی چه نقشی در بدن زن دارند؟ در مورد قاعدگی های نامنظم یا بی نظمی قاعدگی(menstrual irregularities) توضیح داده شد. در این مقاله در ادامه در مورد علل و عوامل ایجاد کننده بی نظمی در قاعدگی و علت قاعدگی نامنظم توضیح داده می شود.

ادامه

عوامل و علل ایجاد قاعدگی های نامنظم یا بی نظمی قاعدگی
1396/09/21 12:54:59
قاعدگی چیست و دوره قاعدگی چه نقشی در بدن زن دارند؟
قاعدگی چیست و دوره قاعدگی چه نقشی در بدن زن دارند؟

پیش از توضیح در مورد قاعدگی نامنظم ابتدا در این نوشته در مورد قاعدگی زنان توضیح داده شده و سپس به توضیح قاعدگی نامنظم یا بی نظمی قاعدگی پرداخته می شود.

ادامه

قاعدگی چیست و دوره قاعدگی چه نقشی در بدن زن دارند؟
1396/09/21 12:44:03
علت کوتاه شدن دوره قاعدگی | علت نامنظم شدن دوره و چرخه قاعدگی
علت کوتاه شدن دوره قاعدگی | علت نامنظم شدن دوره و چرخه قاعدگی

زنان پس از اینکه در سن 9 تا 16 سالگی به بلوغ می رسند، چرخه قاعدگی را تجربه می کنند. این چرخه قاعدگی در زنان از 21 تا 45 روز متغیر است و اگر طبیعی باشد بین 3 تا 7 روز بطول می انجامد که در این چند روز بین 35 تا 80 میلی گرم خون از بدن دفع می گردد. اما برخی مواقع این دوره های قاعدگی ممکن است نامنظم شوند و بطور طبیعی اتفاق نیفتند و مشکلاتی مانند زیاد یا کم شدن خونریزی یا دردهای شدید را تجربه کنند. در این نوشته علت به هم خوردن و نامنظم شدن دوره قاعدگی توضیح داده می شود.

ادامه

علت کوتاه شدن دوره قاعدگی | علت نامنظم شدن دوره و چرخه قاعدگی
1396/07/24 13:04:15