تگ ها

آزمایش پرولاکتین(Prolactin) چیست؟ رنج نرمال و حد مجاز پرولاکتین چقدر است؟ علت بالا یا پایین بودن پرولاکتین
آزمایش پرولاکتین(Prolactin) چیست؟ رنج نرمال و حد مجاز پرولاکتین چقدر است؟ علت بالا یا پایین بودن پرولاکتین

یکی از هورمون هایی که در بدن خانم ها و آقایان تولید می شود، هورمون پرولاکتین Prolactin /PRL است که توسط غده هیپوفیز ترشح شده و در خون وجود دارد. در این نوشته درخصوص کاربرد، علت انجام آزمایش پرولاکتین رنج نرمال و حد مجاز هورمون پرولاکتین توضیح داده می شود.

ادامه

آزمایش پرولاکتین(Prolactin) چیست؟ رنج نرمال و حد مجاز پرولاکتین چقدر است؟ علت بالا یا پایین بودن پرولاکتین
1396/08/21 13:35:25