تگ ها

تبعه خارجی چیست؟ تابعیت خارجی داشتن یعنی چه؟
تبعه خارجی چیست؟ تابعیت خارجی داشتن یعنی چه؟

در قوانین هر کشور و نظام های حقوقی بین المللی مفهومی به نام تابعیت(nationality) تعریف شده است که در یک تعریف علمی عبارتست از یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی که فردی را به دولتی معین مرتبط می‌سازد. دو سیستم و حالت کلی برای تعریف تابعیت یک کشور در نظام های حقوقی بین المللی وجود دارد که به سیستم خون یا سیستم خاک تعبیر می شود.

سیستم خاک در تعریف تابعیت به این معنی است که اگر شخص در خاک یک کشور به دنیا بیاید تبعه آن کشور محسوب می شود. نمونه هایی از کشورهایی که از این سیستم برای تعریف تابعیت و تبعه خود استفاده می کنند کشورهای آمریکا و کانادا هستند؛ بدین معنی که اگر کسی در خاک آمریکا یا کانادا به دنیا بیاید تبعه آن کشور محسوب می شود و تابعیت آمریکایی یا کانادایی دارد.

اما در سیستم خون تعریف از تابعیت بدین معنی است که اگر کسی پدر یا مادر یا یکی از آنها تبعه یک کشور باشند فرزندان آنها نیز تبعه آن کشور محسوب می شوند. ایران یکی از کشورهایی است که از سیستم خون برای تعریف تابعیت استفاده می کند یعنی همانطور که گفته شد اگر شخصی پدر و مادر او و یا تنها پدر او ایرانی باشد حتی اگر شخص در خارج از ایران نیز به دنیا بیاید، ایرانی محسوب می شود و تابعیت ایرانی دارد.

ادامه

تبعه خارجی چیست؟ تابعیت خارجی داشتن یعنی چه؟
1396/05/22 13:33:34
طبقه وراث در قانون مالیات بر ارث چیست؟
طبقه وراث در قانون مالیات بر ارث چیست؟

همانطور که در مقاله نرخ و نحوه محاسبه مالیات بر ارث ذکر شد در قانون مالیات بر ارث و به منظور محاسبه نرخ مالیات بر ارث طبقاتی برای وراث از لحاظ نسبت و نزدیکی با متوفی(شخص فوت شده) تعریف شده است که در زیر به توضیح هر یک از این طبقات وراث و نسبت آنها با متوفی می پردازیم. این طبقات طبق ماده 862 قانون مدنی تعریف شده اند و هر کدام از لحاظ نسبت نزدیکی و نوع نسبت دارای درجاتی هستند که به شرح زیر می باشند:

ادامه

طبقه وراث در قانون مالیات بر ارث چیست؟
1396/05/22 13:26:16
نرخ و نحوه محاسبه مالیات بر ارث
نرخ و نحوه محاسبه مالیات بر ارث

در مقاله تغییرات و مفاد جدید قانون مالیات بر ارث مصوب 1394 درخصوص قوانین مالیات بر ارث جدید مصوب سال 1394 شمسی که از سال 1395 اجرایی است، توضیح داده شد. یکی از تغییرات در قانون مالیات بر ارث،  نحوه محاسبه و نرخ مالیات بر ارث است. براساس قانون مالیات بر ارث جدید مصوب سال 1394، نرخ های مالیات بر ارث برای وراث طبقات مختلف کاهش پیدا کرده است که این تغییرات به شرح زیر هستند. لازم به ذکر است که طبقات مختلف وراث براساس نسبت وارث با متوفی مشخص می شوند و هرچه نسبت وارث با متوفی دورتر باشد، میزان مالیات بر ارث بیشتر خواهد بود. ضمن اینکه نوع دارایی نیز در قانون جدید نیز در نحوه و نرخ مالیات بر ارث تاثیرگذار است در حالیکه در قانون قبلی مالیات بر ارث تنها ارزش کل دارایی ها در نظر گرفته می شد. توجه شود که در محاسبه مالیات بر ارث برای وراث طبقه دوم و سوم که به عنوان تبعه خارجی ذکر می شود، منظور تبعه خارجی است که دارایی هایی در ایران دارد.

ادامه

نرخ و نحوه محاسبه مالیات بر ارث
1396/05/22 13:20:49
تغییرات و مفاد جدید قانون مالیات بر ارث مصوب 1394
تغییرات و مفاد جدید قانون مالیات بر ارث مصوب 1394

در مقاله انحصار وراثت چیست و برای گرفتن انحصار وراثت چه مراحل و مدارکی لازم است؟ درخصوص انحصار وراثت و گواهی انحصار وراثت و ضرورت تسلیم برگه اظهارنامه مالیات بر ارث برای اخذ گواهی انحصار وراثت توضیح داده شد. اما در نظام مالیاتی ایران همانند بسیاری از دیگر کشورها از ماترک شخص متوفی و ارثی که به وراث می شود، مالیات اخذ می شود که به آن مالیات بر ارث می گویند. این مالیات را شما بعد از تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث و بررسی کارشناسان اداره مالیاتی مربوطه و هنگامیکه برگه مالیات بر ارث قطعی صادر شد، باید پرداخت کنید.

ادامه

تغییرات و مفاد جدید قانون مالیات بر ارث مصوب 1394
1396/05/22 13:18:18
انحصار وراثت چیست و برای گرفتن انحصار وراثت چه مراحل و مدارکی لازم است؟
انحصار وراثت چیست و برای گرفتن انحصار وراثت چه مراحل و مدارکی لازم است؟

بعد از فوت هر شخصی، طبعا او ورثه ای دارد که باید مشخص گردند که به مراحلی که برای انجام این کار باید صورت می پذیرد انحصار وراثت گفته شده  و برگه ای که بدین منظور توسط دادگاه صادر می شود گواهی انحصار وراثت می گویند. برای تعیین تکلیف این ورثه و اینکه ورثه شخص متوفی/فوت شده چه کسانی هستند و چه میزان ارث می برند، تشریفات خاصی لازم است که این تشریفات از طریق شورای حل اختلاف/دادگاه آخرین محل اقامت متوفی(شخص فوت شده) انجام می شود. برای گرفتن گواهی انحصار وراثت مدارک و مراحلی باید طی شود که در زیر توضیح داده می شوند.

ادامه

انحصار وراثت چیست و برای گرفتن انحصار وراثت چه مراحل و مدارکی لازم است؟
1396/05/21 16:38:51
آیا مهریه را پس از فوت همسر می توان دریافت کرد؟
آیا مهریه را پس از فوت همسر می توان دریافت کرد؟

سوال بسیاری از خانم ها پس از مرگ همسرشان این است که آیا پس از فوت شوهر می توان مهریه را دریافت کرد؟ تکلیف مهریه زن، پس از مرگ شوهر چیست؟ اگر قرار بر پرداخت مهریه باشد، زن باید مهریه خود را از جه شخص یا اشخاصی دریفات کند؟  با چه شرایطی می توان مهریه را پس از مرگ همسر دریافت کرد؟ در این مطلب قصد داریم در مورد به شرایط لازم و قانونی برای دریافت مهریه پس از مرگ همسر اشاره کنیم. با ما همراه باشید.

ادامه

آیا مهریه را پس از فوت همسر می توان دریافت کرد؟
1396/05/14 14:29:17