تگ ها

چگونه در بدن ترشح هورمون سروتونین (خوشبختی) را افزایش دهیم؟
چگونه در بدن ترشح هورمون سروتونین (خوشبختی) را افزایش دهیم؟

سروتونین نوعی انتقال دهنده عصبی از نوع مونوآمینه اسید بیوژنیک می باشد، این هورمون در انسان می حیوانات یافت می شود و در بین مردم به عنوان هورمون احساس خوب شناخته می شود. وجود و افزایش ترشح این هورمون در بدن تاثیر زیادی بر روی سلامتی انسان دارد، لذا در این مطلب چگونگی افزایش ترشح هورمون سروتونین را تقدیم شما می کنیم.

ادامه

چگونه در بدن ترشح هورمون سروتونین (خوشبختی) را افزایش دهیم؟
1396/09/26 16:10:22
هورمون های مردانه کدامند و هورمون های مردانه در رابطه جنسی چگونه عمل می کنند؟
هورمون های مردانه کدامند و هورمون های مردانه در رابطه جنسی چگونه عمل می کنند؟

در مطلب هورمون های زنانه چیست و انواع آزمایش های هورمون های زنانه کدامند؟ برخی از انواع هورمون ها که در بدن زنان بیش از مردان وجود دارند و به هورمون های زنانه معروف هستند، توضیح داده شدند. در مقابل برخی دیگر از هورمون ها در بدن مردان بیشتر وجود دارند که به هورمون های مردانه معروف هستند. در زیر درخصوص این هورمون های مردانه و نحوه عملکرد آنها توضیح داده می شود.

ادامه

هورمون های مردانه کدامند و هورمون های مردانه در رابطه جنسی چگونه عمل می کنند؟
1396/08/21 16:36:56
آزمایش پرولاکتین(Prolactin) چیست؟ رنج نرمال و حد مجاز پرولاکتین چقدر است؟ علت بالا یا پایین بودن پرولاکتین
آزمایش پرولاکتین(Prolactin) چیست؟ رنج نرمال و حد مجاز پرولاکتین چقدر است؟ علت بالا یا پایین بودن پرولاکتین

یکی از هورمون هایی که در بدن خانم ها و آقایان تولید می شود، هورمون پرولاکتین Prolactin /PRL است که توسط غده هیپوفیز ترشح شده و در خون وجود دارد. در این نوشته درخصوص کاربرد، علت انجام آزمایش پرولاکتین رنج نرمال و حد مجاز هورمون پرولاکتین توضیح داده می شود.

ادامه

آزمایش پرولاکتین(Prolactin) چیست؟ رنج نرمال و حد مجاز پرولاکتین چقدر است؟ علت بالا یا پایین بودن پرولاکتین
1396/08/21 13:35:25
هورمون های زنانه چیست و انواع آزمایش های هورمون های زنانه کدامند؟
هورمون های زنانه چیست و انواع آزمایش های هورمون های زنانه کدامند؟

همانطور که در مقاله هورمون(Hormone) چیست؟ آزمایش هورمونی چیست و چه کاربردی دارد؟ ذکر شد، در بدن انسان از طریق غدد درون ریز هورمون هایی ترشح می شود که کارکردهای مختلف و نقش های موثر و مفیدی در عملکرد بدن انسان دارند. برخی از این انواع هورمون ها در زنان تنها وجود دارد یا برخی از آنها بیشتر در زنان به نسبت مردان وجود دارد که به آنها هورمون های زنانه می گویند. در این نوشته درخصوص هورمون های زنانه و انواع آزمایش هایی که میزان نرمال و وضعیت هورمون های زنان را می سنجند، صحبت می شود.

ادامه

هورمون های زنانه چیست و انواع آزمایش های هورمون های زنانه کدامند؟
1396/08/17 15:07:08
انواع تست یا آزمایش هورمونی کدامند و چگونه آزمایش های هورمونی انجام می گیرند؟
انواع تست یا آزمایش هورمونی کدامند و چگونه آزمایش های هورمونی انجام می گیرند؟

همانطور که در مقاله هورمون(Hormone) چیست؟ آزمایش هورمونی چیست و چه کاربردی دارد؟ ذکر شد، آزمایش های هورمونی به منظور سنجش و اندازه گیری میزان نرمال هورمون ها در بدن باید انجام پذیرد. این کار از روش های مختلفی صورت می پذیرد که در زیر سه روش اصلی برای تست یا آزمایش هورمونی توضیح داده می شوند.

ادامه

انواع تست یا آزمایش هورمونی کدامند و چگونه آزمایش های هورمونی انجام می گیرند؟
1396/08/17 15:00:54
هورمون(Hormone) چیست؟ آزمایش هورمونی چیست و چه کاربردی دارد؟
هورمون(Hormone) چیست؟ آزمایش هورمونی چیست و چه کاربردی دارد؟

امروزه یکی از مواردیکه بسیار می شنویم، آزمایش یا تست هورمون است، اما اینکه هورمون چیست و آزمایش هورمونی چیست و چرا انجام می گیرد، سوالی است که ممکن است بسیاری از ما در ذهن داشته باشیم. در این نوشته سعی می شود بطور مختصر و مفید در خصوص معنی و مفهوم هورمون، کارکرد هورمون ها در بدن و منظور و هدف از انجام آزمایش های هورمونی توضیح داده شود.

ادامه

هورمون(Hormone) چیست؟ آزمایش هورمونی چیست و چه کاربردی دارد؟
1396/08/17 14:53:02