تگ ها

تاریخچه و نحوه شکل گیری و گسترش تذهیب
تاریخچه و نحوه شکل گیری و گسترش تذهیب

در مقاله های هنر تذهیب چیست؟ پیشینه و تعریف هنر تذهیب و شکل گیری، فلسفه و هدف از تذهیب در خصوص تعریف و مفهوم هنر تذهیب(illuminated manuscript) و فلسفه و هدف از استفاده از نقوش و طرح های تذهیب توضیح داده شدند. در این مقاله سعی می شود که تاریخچه مختصری از نحوه شکل گیری، توسعه و پیشرفت و دوران اوج هنر تذهیب آورده شود.

ادامه

تاریخچه و نحوه شکل گیری و گسترش تذهیب
1396/03/12 10:44:43
هنر تذهیب چیست؟ پیشینه و تعریف هنر تذهیب
هنر تذهیب چیست؟ پیشینه و تعریف هنر تذهیب

هنرهای مشرق زمین بویژه هنرهای ایرانی- اسلامی دارای قدمت و پیشینه ای طولانی هستند. از میان انواع هنرهای قدیمی ایرانی اسلامی هنرهای تجسمی جایگاه خاصی داشته اند که یکی از این هنرها، هنر نگارگری به معنای عام آن که شامل زیرمجموعه های مختلفی از جمله تذهیب(illuminated manuscript)، نقاشی و گل و مرغ می شود. در این نوشته و مقالات آتی سعی می شود که هنر تذهیب به شما معرفی و فلسفه و روش های اجرای آن توضیح داده شود.

ادامه

هنر تذهیب چیست؟ پیشینه و تعریف هنر تذهیب
1396/03/08 10:14:03