تگ ها

نحوه برخورد با نوجوان سیگاری | نحوه برخورد والدین با نوجوانان سیگاری
نحوه برخورد با نوجوان سیگاری | نحوه برخورد والدین با نوجوانان سیگاری

تا بحال سر زده به خانه آمده اید و متوجه این قضیه شده اید که دختر و یا پسرتان سیگار کشیده است؟ میخواهید تصمیم بگیرید کاری بکنید اما آیا می دانید درست ترین برخوردها در برابر سیگار کشیدن فرزندتان چیست؟ آیا می خواهید او را تنبیه کنید چون موجب سرافکندگی شما شده است یا اعتبار و شهرت شما را با این کارش تحت تاثیر قرار داده است؟ آیا تصمیم گرفتید که صبر پیشه کنید و به روی فرزندتان نیاورید که مبادا بحثی بینتان به وجود بیاید و از دست شما ناراحت شود؟ واقعا نحوه برخورد درست با نوجوانان سیگاری چیست؟

ادامه

نحوه برخورد با نوجوان سیگاری | نحوه برخورد والدین با نوجوانان سیگاری
1397/12/02 12:21:16