تگ ها

متن تمدید قرارداد اجاره نامه | متن پشت نویسی تمدید اجاره نامه | نمونه متن تمدید اجاره بها آپارتمان
متن تمدید قرارداد اجاره نامه | متن پشت نویسی تمدید اجاره نامه | نمونه متن تمدید اجاره بها آپارتمان

در مقاله چگونه یک قرارداد اجاره خوب ببندیم؟ درخصوص برخی از نکاتی که برای نوشتن یک قرارداد اجاره خوب و قانونی باید رعایت کنید، توضیح داده شد. معمولا موجر و مستاجر پس از پایان مدت زمان قرارداد اجاره – هنگامیکه می خواهند آن را تمدید نمایند- اقدام به نوشتن یک متن جدید قرار داد نمی کنند و اساسا به دلیل اینکه بسیاری از مفاد قرارداد پا برجاست ضرورتی به انجام این کار نیست. در زیر نحوه نوشتن متن تمدید قرارداد اجاره نامه توضیح داده می شود.

ادامه

متن تمدید قرارداد اجاره نامه | متن پشت نویسی تمدید اجاره نامه | نمونه متن تمدید اجاره بها آپارتمان
1396/07/05 13:21:40
مراحل و نمونه قرارداد مشارکت مدنی با بانک
مراحل و نمونه قرارداد مشارکت مدنی با بانک

در مقاله تعریف مشارکت مدنی به زبان ساده در خصوص تعریف حقوقی و قانونی قرارداد مشارکت مدنی در قانون مدنی ایران توضیح داده شد. در این نوشته به قراردادهای مشارکت مدنی که بین بانک ها و اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد می شود، می پردازیم. قرارداد مشارکت مدنی در چارچوب بانکداری بدون ربا و در کنار دیگر انواع عقود اسلامی مانند جعاله، مضاربه و امثالهم بین بانک ها و اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد می گردد.

ادامه

مراحل و نمونه قرارداد مشارکت مدنی با بانک
1396/05/25 15:54:52
نمونه هایی از طراحی تجربه کاربری
نمونه هایی از طراحی تجربه کاربری

در مقاله تجربه کاربر(User Experience) چیست؟ درخصوص مفهوم تجربه کاربر یا تجربه کاربری(User Experience) توضیح داده شد. در این مقاله سعی می شود که چند نمونه از بهترین طراحی های تجربه کاربری در حوزه های مختلف به منظور درک بهتر این مفهوم آورده شوند. لازم به ذکر است که ممکن است برخی از این نمونه از تجربه کاربر در حال حاضر و به دلیل پیشرفت های صورت گرفته در این حوزه چندان جدید و جالب نباشد، اما باید توجه کنید که این ویژگی ها شاید همین چند سال پیش بسیار بدیع و مطلوب بودند.

ادامه

نمونه هایی از طراحی تجربه کاربری
1396/04/20 11:09:58
نمونه ها و مطالعات موردی از تخریب خلاق
نمونه ها و مطالعات موردی از تخریب خلاق

در مقاله تخریب خلاق چیست؟ نقش و اهمیت تخریب خلاق(Creative Destruction) درخصوص مفهوم تخریب خلاق و مفاهیم وابسته به آن یعنی نوآوری و کارآفرینی توضیح داده شد. این مفهوم در تئوری و بیان شاید کمی مبهم باشد، بنابراین با مطالعه نمونه هایی از تخریب های خلاق شاید درک این مفهوم ساده تر گردد. در زیر برخی از نمونه های تخریب های خلاق آورده می شوند به امید اینکه این مفهوم برای شما ملموس و قابل درک گردد.

ادامه

نمونه ها و مطالعات موردی از تخریب خلاق
1396/03/22 10:39:45