تگ ها

نحوه و مراحل دریافت نماد اعتماد الکترونیکی
نحوه و مراحل دریافت نماد اعتماد الکترونیکی

همانطور که در مقاله شرایط دریافت نماد اعتماد الکترونیکی ذکر شد، نماد اعتماد الکترونیکی(ایی نماد) توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به کسب و کارهای اینترنتی یعنی وبسایت هایی که از وبسایت خود به منظور عرضه و فروش کالا، خدمات یا خدمات پس از فروش استفاده می کنند، اعطا می گردد. همانطور که ذکر شد در حال حاضر برحسب درجه اعتبار و امنیت این کسب و کارهای اینترنتی دو نوع نماد اعتماد الکترونیکی تک ستاره و دو ستاره اعطا می شود که در زیر نحوه و مراحل دریافت هر یک از این دو نوع نماد اعتماد الکترونیکی(Enamad) توضیح داده می شود.

ادامه

نحوه و مراحل دریافت نماد اعتماد الکترونیکی
1396/06/08 13:36:41
شرایط دریافت نماد اعتماد الکترونیکی
شرایط دریافت نماد اعتماد الکترونیکی

همانطور که در مقاله چگونه بفهمیم یک سایت معتبر است ذکر شد یکی از معیارهای سنجش اعتبار یک وبسایت داشتن نماد اعتماد الکترونیکی یا ایی نماد(enamad) است. در این نوشته شرایط دریافت نماد اعتماد الکترونیکی توضیح داده می شوند. در واقع توضیح داده خواهد شد که کدام وبسایت ها مشمول و نیازمند دریافت نماد اعتماد الکترونیکی/ایی نماد هستند.

ادامه

شرایط دریافت نماد اعتماد الکترونیکی
1396/06/08 13:32:04