تگ ها

فیلم بینا شدن افراد نابینا(دوربین مخفی)
فیلم بینا شدن  افراد نابینا(دوربین مخفی)

بینایی یکی از نعماتی است که برای افراد معمولی یک مسئله کاملا عادی است اما برای افرادی که تمام عمرنابینا بوده اند و جز تاریکی چیزی ندید اند، بینایی زیباترین هدیه ی عمرشان می تواند باشد.

ادامه

فیلم بینا شدن  افراد نابینا(دوربین مخفی)
1396/02/02 16:33:10
چگونه خدا را بشناسیم ( ماوراء علم -8 )
چگونه خدا را بشناسیم ( ماوراء علم -8 )

این معرفت نیست که، دل کسی را که عاشق توست بشکنی .

ادامه

چگونه خدا را بشناسیم ( ماوراء علم -8 )
1395/11/11 13:39:46