تگ ها

احکام شرعی و فتوای مراجع تقلید در آموزش، یادگیری موسیقی و نواختن ساز و استفاده از آلات موسیقی
احکام شرعی و فتوای مراجع تقلید در آموزش، یادگیری موسیقی  و نواختن ساز و استفاده از آلات موسیقی

در مقاله های موسیقی حلال و موسیقی حرام چیست و چه نوع موسیقی حرام است؟ و احکام شرعی و فتوای مراجع تقلید در مورد موسیقی درخصوص حلال و حرام بودن موسیقی و فتوای برخی از مراجع تقلید عظام درخصوص گوش دادن و استماع موسیقی حرام توضیح داده شد. در این نوشته، در ادامه، دیگر احکام شرعی و فتاوی مراجع تقلید درخصوص دو جنبه دیگر موسیقی یعنی آموزش و یادگیری و نوازندگی/استفاده از آلات موسیقی و سازها ذکر می شود.

ادامه

احکام شرعی و فتوای مراجع تقلید در آموزش، یادگیری موسیقی  و نواختن ساز و استفاده از آلات موسیقی
1396/06/14 12:18:02
احکام شرعی و فتوای مراجع تقلید در مورد موسیقی
احکام شرعی و فتوای مراجع تقلید در مورد موسیقی

در مقاله موسیقی حلال و موسیقی حرام چیست و چه نوع موسیقی حرام است؟ درخصوص حرام بودن گوش دادن، نواختن یا شنیدن برخی از انواع موسیقی(موسیقی که لهو و لعب و مختص مجالس عیاشی و مطربی می باشد) توضیح داده شد. همانطور که می دانید موسیقی تنها گوش دادن و شنیدن نیست بلکه در حوزه موسیقی ما بحث آموزش و یادگیری، نواختن، خوانندگی، کنسرت ها و امثالهم را داریم که بسته به شرایط هر کدام از این جنبه های موسیقی می تواند حکم شرعی درخصوص حرام یا حلال/جایز بودن آن متفاوت باشد. در این مقاله و مقاله احکام شرعی و فتوای مراجع تقلید در آموزش، یادگیری موسیقی و نواختن ساز و استفاده از آلات موسیقی برخی از فتاوی مراجع تقلید درخصوص موسیقی و جنبه های مختلف آن آورده می شوند.

ادامه

احکام شرعی و فتوای مراجع تقلید در مورد موسیقی
1396/06/14 11:53:22
موسیقی حلال و موسیقی حرام چیست و چه نوع موسیقی حرام است؟
موسیقی حلال و موسیقی حرام چیست و چه نوع موسیقی حرام است؟

از دیدگاه اسلامی و بر مبنای فتاوی مراجع تقلید برخی از انواع موسیقی حرام اعلام شده است و به اصطلاح ما می توانید موسیقی حلال و موسیقی حرام داشته باشیم. اما در پاسخ به اینکه چه نوع موسیقی حلال و چه نوع موسیقی حرام است باید ابتدا تعریفی از موسیقی حلال و موسیقی حرام ارائه دهیم که در ادامه به آن می پردازیم.

ادامه

موسیقی حلال و موسیقی حرام چیست و چه نوع موسیقی حرام است؟
1396/06/14 11:47:00