لاکچری به چه معناست؟ لاکچری یعنی چه؟ معنای لاکچری
لاکچری به چه معناست؟ لاکچری یعنی چه؟ معنای لاکچری

لاکچری از جمله کلماتی است که امروزه بسیار در جامعه ایران رواج یافته است و ممکن است برخی از افراد معنای آن را ندانند. در این نوشته سعی می شود ریشه و معنای کلمه لاکچری توضیح داده شود.

ادامه

لاکچری به چه معناست؟ لاکچری یعنی چه؟ معنای لاکچری
1396/07/13 12:28:05