تگ ها

مشکلات دوران متاهلی | مشکلات بعد از ازدواج
 مشکلات دوران متاهلی |  مشکلات بعد از ازدواج

وقتی انسان متاهل می شود و تشکیل خانواده می دهد، برایش مشکلاتی پیش می آید، که در دوره مجردی با آن ها روبرو نبوده و چنین مشکلاتی برایش وجود نداشت، چرا که زندگی متاهلی در مقایسه با زندگی مجردی دارای تفاوت هایی است و این تفاوت ها گاهی به دلیل عدم درک زوجین موجب بروز مشکلاتی برای زوجین در ارتباط با یکدیگر می شود.

ادامه

 مشکلات دوران متاهلی |  مشکلات بعد از ازدواج
1397/05/30 12:15:26