تگ ها

مشکلات شیر دهی | لاکتوستازی در پستان در دوران شیردهی
مشکلات شیر دهی | لاکتوستازی در پستان در دوران شیردهی

در دوران شیردهی مشکلاتی برای مادر شیرده ایجاد می شود، که یکی از مهم ترین آنها ماستیت می باشد که در مقاله « ماستیت چیست | مشکلات شیردهی کدامند؟» به بررسی آن پرداختیم، در این مقاله به بررسی مشکل دیگر شیر دهی، یعنی لاکتوستازی در مادران شیر ده می پردازیم و روش های درمان آن را معرفی می کنیم.

ادامه

مشکلات شیر دهی | لاکتوستازی در پستان در دوران شیردهی
1397/03/14 09:50:35