تگ ها

با غذاهای مفید که در قرآن از آنها نام برده شده، آشنا شوید
با غذاهای مفید که در قرآن از آنها نام برده شده، آشنا شوید

قران کریم کتاب کامل و جامعی می باشد که در هر موضوعی مطالبی را گفته است. در بحث تغذیه قران کریم غذاهایی را نام برده که امروزه با تحقیقات دانمندان فوائید بیشمار این غذاها آشکار شده است. غذاهایی مانند خرما و زیتون که بارها در قرآن به خوردن انها توصیه شده است. از این رو در این یادداشت خواص برخی از غذاهایی که قرآن به ان ها اشاره کرده با بررسی می کنیم.

ادامه

با غذاهای مفید که در قرآن از آنها نام برده شده، آشنا شوید
1396/07/21 08:42:52
چه زمانی و در چه مواردی استخاره صحیح و جایز است؟
چه زمانی و در چه مواردی استخاره صحیح و جایز است؟

در مقاله انواع و روش های استخاره کردن درخصوص استخاره، انواع و روش های انجام استخاره توضیح داده شد. در این نوشته سعی می شود به این موضوع پرداخته شود که اساسا چه زمانی و در چه مواردی می توان و بهتر است استخاره انجام شود.

ادامه

چه زمانی و در چه مواردی استخاره صحیح و جایز است؟
1396/06/15 13:25:43
انواع و روش های استخاره کردن
انواع و روش های استخاره کردن

در مقاله تعریف و فرق تفأل با استخاره درخصوص استخاره، تفال و تفاوت آنها توضیح داده شد و بیان شد که استخاره در چه مواردی کاربرد دارد. در این مقاله انواع استخاره و روش های انجام استخاره توضیح داده می شوند.

ادامه

انواع و روش های استخاره کردن
1396/06/15 13:22:59
تعریف و فرق تفأل با استخاره
تعریف و فرق تفأل با استخاره

دو واژه تفأل و استخاره هم در بین عامه مردم و هم در ادبیات دینی و اسلامی رایج است و کاربرد دارد. در این نوشته سعی می شود که تعریف تفال و استخاره، تفاوت تفال و استخاره و موارد کاربرد تفال و استخاره توضیح داده شوند.

ادامه

تعریف و فرق تفأل با استخاره
1396/06/15 12:38:15
فیلم آزمایش اجتماعی تاثیر صوت قرآن بر مردم غیر مسلمان
فیلم آزمایش اجتماعی تاثیر صوت قرآن بر مردم غیر مسلمان

انسان به ذات و از نوزادی و کودکی به اصوات و ریتم های مختلف و آنچه می توان آن را موسیقی دانست، واکنش نشان داده و به آن علاقه مند می شود. اگر دقت کرده باشید، موسیقی های شاد و غمگین، پرهیجان و آرامش بخش بر نوزادان و کودکان بدون اینکه بدانند معنای آن صوت یا موسیقی چیست، تاثیر می گذارد و واکنشی متناسب با ملودی یا ریتم آن صوت/قطعه موسیقی نشان می دهند.

ادامه

فیلم آزمایش اجتماعی تاثیر صوت قرآن بر مردم غیر مسلمان
1396/01/23 10:42:24
حقایق و دانستنی های قرآن
حقایق و دانستنی های قرآن

این مقاله به دانستنی های جال درخصوص قرآن که شاید بعضی از ما ان ها را نمی دانید و به آنها توجهی نکردیم، نگاهی دارد.

ادامه

حقایق و دانستنی های قرآن
1395/11/30 09:20:44