تگ ها

آیا حضرت محمد به قتل رسیده است؟ | پیامبر اکرم فوت شده یا کشته شده است؟
آیا حضرت محمد به قتل رسیده است؟ | پیامبر اکرم فوت شده  یا کشته شده است؟

پیامبر اکرم یکی از مهمترین انسان های زمانه به شمار می رود. دین اسلام که دین برتر دنیاست توسط  اخرین فرستاده یعنی حضرت محمد برای سعادت بشری آورده شد. یکی از مهمترین سوالاتی که در مورد حضرت محمد مطرح می شود این است که آیا حضرت محمد به قتل رسیده است یا خودش فوت نموده است.

ادامه

آیا حضرت محمد به قتل رسیده است؟ | پیامبر اکرم فوت شده  یا کشته شده است؟
1397/08/14 11:46:57