تگ ها

بهترین فاصله بین عقد و عروسی | زمان مناسب بین عقد و عروسی
بهترین فاصله بین عقد و عروسی | زمان مناسب بین عقد و عروسی

بهترین فاصله بین عقد و عروسی چقدر است. در زمان های قدیم دختر و پسر بعد از خطبه ی عقد زندگی مشترک خود را با حداقل فاصله ی 2 هفته و حداکثر 3 ماه آغاز می کردند اما چند سالی است که فاصله ی بین عقد و عروسی به سه سال هم رسیده است که در موارد زیادی چنین ازدواج هایی به سرانجام نمی رسد و در همان دوران عقد خاتمه پیدا می کند اما بهترین فاصله چقدر است؟

ادامه

بهترین فاصله بین عقد و عروسی | زمان مناسب بین عقد و عروسی
1397/09/28 10:13:56