تگ ها

انواع فال کدامند؟ چگونه فال گرفته می شود؟ تفاوت بین فال ها چیست؟ فال تاروت چیست؟
انواع فال کدامند؟ چگونه فال گرفته می شود؟ تفاوت بین فال ها چیست؟ فال تاروت چیست؟

در بین اقوام و سنت های مختلف مبحث فال یا طالع بینی از قدیم وجود داشته و هم اکنون نیز وجود دارد و هر قوم یا ملتی فال مختص خود را دارند. در این نوشته برخی از رایج ترین انواع فال توضیح داده می شود.

ادامه

انواع فال کدامند؟ چگونه فال گرفته می شود؟ تفاوت بین فال ها چیست؟ فال تاروت چیست؟
1396/07/06 12:31:50