تگ ها

آیا فال حقیقت دارد؟ آیا فال گرفتن درست است؟
آیا فال حقیقت دارد؟ آیا فال گرفتن درست است؟

در مقاله انواع فال کدامند؟ چگونه فال گرفته می شود؟ تفاوت بین فال ها چیست؟ فال تاروت چیست؟ توضیح داده شد که در اقوام و زمان های مختلف فال و فال گرفتن وجود داشته است و ما چند صد یا شاید هم هزارها نوع فال در بین قوم ها و اعصار مختلف تاریخی داشته ایم. اما اینکه تا چه میزان فال و فال گرفتن البته به این معنی که از آینده خبر دهد و نتیجه کاری را برای ما پیش بینی کرده و به اصطلاح از غیب بگوید، صحت دارد، جای شک و بحث دارد. در این نوشته سعی می شود به این موضوع پرداخته شود که آیا فال حقیقت و صحت دارد؟

ادامه

آیا فال حقیقت دارد؟ آیا فال گرفتن درست است؟
1396/07/11 15:40:53
آیا فال گرفتن حرام است؟ حکم شرعی و فتوای مراجع تقلید در مورد فال گرفتن و فال بینی
آیا فال گرفتن حرام است؟ حکم شرعی و فتوای مراجع تقلید در مورد فال گرفتن و فال بینی

در مقاله فال گرفتن و فال بینی در دیدگاه و نظر اسلام درخصوص دیدگاه و نظر اسلام درخصوص فالگیری و فال بینی توضیح داده شد. همانطور که در این مقاله ذکر شد، فال گرفتن یا فال بینی از نوع خوب یا به نیکی گرفتن نشانه ها در روایات و تعالیم اسلام ذکر شده است که البته اصل بر بررسی خوب بودن عمل و کاری که می خواهید انجام دهید، می باشد و سپس توکل بر خداوند متعال در انجام آن کار. بنابراین می توان گفت که فال به معنای به نیکی گرفتن یک نشانه مشکل ندارد. اما برخی از افراد امروزه از فال به عنوان ابزاری به جهت پیشگویی آینده و هدایت فردی به انجام کاری استفاده می کنند و از این راه کسب درآمد می کنند. اینکه از نظر اسلام، می توان به فال(به عنوان خبردهنده از آینده و غیب) اتکا کرد و اینکه آیا افرادی می توانند از فال گرفتن درآمد کسب کنند، جای سوال دارد که در زیر به پاسخ این سوال که آیا فال بینی یا فال گرفتن حرام است با بررسی فتوای مراجع تقلید درخصوص فال گرفتن و فال زدن/فال بینی می پردازیم.

ادامه

آیا فال گرفتن حرام است؟ حکم شرعی و فتوای مراجع تقلید در مورد فال گرفتن و فال بینی
1396/07/11 14:12:20
فال گرفتن و فال بینی در دیدگاه و نظر اسلام
فال گرفتن و فال بینی در دیدگاه و نظر اسلام

در مقاله تعریف و فرق تفأل با استخاره درخصوص اینکه فال گرفتن(تفأل) یا فال بینی چیست و وجه تمایز و تفاوت آن با استخاره کردن به قرآن چیست توضیح داده شد. این مقاله بطور نسبی نظر اسلام در مورد فال گرفتن یا تفأل را بیان می کند، اما در ادامه سعی می شود که بیشتر به موضوع فال گرفتن یا فال بینی پرداخته شود و دیدگاه اسلام و تعالیم اسلامی مربوط به فال گرفتن توضیح داده شود.

ادامه

فال گرفتن و فال بینی در دیدگاه و نظر اسلام
1396/07/11 12:41:08
چگونه فال حافظ بگیریم؟ آموزش نحوه گرفتن فال حافظ
چگونه فال حافظ بگیریم؟ آموزش نحوه گرفتن فال حافظ

در مقاله انواع فال کدامند؟ چگونه فال گرفته می شود؟ تفاوت بین فال ها چیست؟ فال تاروت چیست؟ درخصوص انواع روش های فال گرفتن توضیح داده شد. یکی از انواع فال، فال حافظ است که با استفاده از دیوان خواجه حافظ شیرازی، شاعر، رند و عارف قرن هشتم هجری فال گرفته می شود. با توجه به اینکه اشعار حافظ شیرازی بسیار متاثر از تعالیم اسلامی و آیات قرآن بوده است، به عقیده نگارنده، می توان این نوع فال را به نسبت دیگر انواع فال معتبرتر دانست. البته یادآور می شوم که در همه کارها توکل و خیر طلبیدن از خداوند(استخاره) بسیار مهم است. در زیر نحوه فال حافظ گرفتن و مراحل و آداب گرفتن فال حافظ توضیح داده می شود.

ادامه

چگونه فال حافظ بگیریم؟ آموزش نحوه گرفتن فال حافظ
1396/07/11 11:45:09
چگونه فال قهوه بگیریم؟ آموزش نحوه گرفتن فال قهوه و معنی شکل ها و نمادها در فال قهوه
چگونه فال قهوه بگیریم؟ آموزش نحوه گرفتن فال قهوه و معنی شکل ها و نمادها در فال قهوه

فال قهوه یکی از انواع فال و فال گرفتن است که در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله ایران رواج دارد. البته همانند بسیاری دیگر از انواع فال گرفتن صحت و درستی فال قهوه تایید نشده و در آن شک است، اما حداقل می توان به آن به عنوان یک سرگرمی نگاه کرد. در این نوشته سعی می شود نحوه گرفتن فال قهوه و معنی نمادها و شکل ها داخل فنجان قهوه بطور مختصر و مفید توضیح داده شود.

ادامه

چگونه فال قهوه بگیریم؟ آموزش نحوه گرفتن فال قهوه و معنی شکل ها و نمادها در فال قهوه
1396/07/11 11:37:40
چگونه فال روزانه بگیریم؟ آموزش نحوه گرفتن فال روزانه
چگونه فال روزانه بگیریم؟ آموزش نحوه گرفتن فال روزانه

در مقاله انواع فال کدامند؟ چگونه فال گرفته می شود؟ تفاوت بین فال ها چیست؟ فال تاروت چیست؟ درخصوص انواع فال توضیح داده شد. در این نوشته سعی می شود بیشتر درخصوص نحوه گرفتن فال روزانه توضیح داده شود.

 

ادامه

چگونه فال روزانه بگیریم؟ آموزش نحوه گرفتن فال روزانه
1396/07/11 11:33:59
فال چوب یا فال ابجد چیست؟ چگونه فال چوب بگیریم؟
فال چوب یا فال ابجد چیست؟ چگونه فال چوب بگیریم؟

در مقاله انواع فال کدامند؟ چگونه فال گرفته می شود؟ تفاوت بین فال ها چیست؟ فال تاروت چیست؟ درخصوص انواع مختلف فال که شاید بیش از 50 نوع فال و فال گرفتن در جهان و ایران وجود داشته باشد، توضیح داده شد. یکی از انواع فال که به آن اشاره شد. فال چوب است. در این نوشته درخصوص فال چوب و نحوه گرفتن فال چوب/چگونه فال چوب گرفتن توضیح داده می شود.

ادامه

فال چوب یا فال ابجد چیست؟ چگونه فال چوب بگیریم؟
1396/07/11 11:30:03
چگونه فال تاروت صلیب سلتی می گیرند؟
چگونه فال تاروت صلیب سلتی می گیرند؟

در مقاله چگونه فال تاروت می گیرند؟ روش فال تاروت گرفتن؟ نحوه گرفتن فال تاروت به روش های مختلف توضیح داده شد. در اینجا یکی دیگر از روش های فال تاروت گرفتن یعنی فال تاروت صلیب سلتی آموزش داده می شود.

ادامه

چگونه فال تاروت صلیب سلتی می گیرند؟
1396/07/07 13:53:19
چگونه فال تاروت می گیرند؟ روش فال تاروت گرفتن؟
چگونه فال تاروت می گیرند؟ روش فال تاروت گرفتن؟

در مقاله تاروت و فال تاروت چیست؟ عکس های فال تاروت در خصوص تاریخچه و معنی تاروت و اینکه فال تاروت چیست توضیح داده شد. بسیاری از افراد در کشورهای مختلف دنیا از جمله اروپا به فال یا طالع بینی تاروت اعتقاد دارند. در اینجا هم ما بعضی از روش ها و راه های گرفتن فال تاروت را توضیح می دهیم اما منظور این نیست که فال صحیح است و به آن اعتقاد داریم. یعنی در اینجا تنها روش هایی که برای گرفتن فال تاروت وجود دارند توضیح داده می شوند. برای فال تاروت گرفتن روش های مختلفی وجود دارد که در زیر انواع روش های گرفتن فال تاروت توضیح داده می شود.

ادامه

چگونه فال تاروت می گیرند؟ روش فال تاروت گرفتن؟
1396/07/07 13:48:40
تاروت و فال تاروت چیست؟ عکس های فال تاروت
تاروت و فال تاروت چیست؟ عکس های فال تاروت

تاروت در اصل مجموعه ای از کارت های بازی بوده است که در قرن 15 میلادی در کشورهای فرانسه و ایتالیا به عنوان ورق بازی مورد استفاده قرار می گرفته است. اما از قرن 18 میلادی تا الان از کارت های تاروت برای پیشگویی و فال هم استفاده می شده است. کارتهای بازی تاروت احتمالاً از قاهره در اواخر قرن ۱۴ وارد اروپا شده است. چون کارت های موجود در قاهره خالهایی بسیار مشابه با ۴ خال تاروت دارند که عبارت از شمشیر،ترکه، جام و سکه هستند. گفته می شود که ریشه تصاویر روی کارت های تاروت به خدایان یونان بر می گردد.

ادامه

تاروت و فال تاروت چیست؟ عکس های فال تاروت
1396/07/07 13:43:40
انواع فال کدامند؟ چگونه فال گرفته می شود؟ تفاوت بین فال ها چیست؟ فال تاروت چیست؟
انواع فال کدامند؟ چگونه فال گرفته می شود؟ تفاوت بین فال ها چیست؟ فال تاروت چیست؟

در بین اقوام و سنت های مختلف مبحث فال یا طالع بینی از قدیم وجود داشته و هم اکنون نیز وجود دارد و هر قوم یا ملتی فال مختص خود را دارند. در این نوشته برخی از رایج ترین انواع فال توضیح داده می شود.

ادامه

انواع فال کدامند؟ چگونه فال گرفته می شود؟ تفاوت بین فال ها چیست؟ فال تاروت چیست؟
1396/07/06 12:31:50
تعریف و فرق تفأل با استخاره
تعریف و فرق تفأل با استخاره

دو واژه تفأل و استخاره هم در بین عامه مردم و هم در ادبیات دینی و اسلامی رایج است و کاربرد دارد. در این نوشته سعی می شود که تعریف تفال و استخاره، تفاوت تفال و استخاره و موارد کاربرد تفال و استخاره توضیح داده شوند.

ادامه

تعریف و فرق تفأل با استخاره
1396/06/15 12:38:15