تگ ها

لرزش و رعشه دست | چرایی و علل لرزش و رَعشه دست ها
 لرزش و رعشه دست | چرایی و علل لرزش و رَعشه  دست ها

همه ما ممکن است افرادی را دیده باشیم که وقتی فنجان چای به دست می گیرند، دستشان می لرزد و یا خودمان گاهی لرزش دست پیدا می کنیم، لرزش دست به صورت طبیعی در بسیاری از مردم وجود دارد و نرمال محسوب می شود، ولی گاهی لرزش دست نشانه بیماری پارکینسون می باشد، که لازم است بررسی ها و آزمایشات ضروری انجام شود.

ادامه

 لرزش و رعشه دست | چرایی و علل لرزش و رَعشه  دست ها
1397/03/14 09:21:32