علل و ریسک فاکتورهای ابتلا به سرطان ریه کدامند؟
علل و ریسک فاکتورهای ابتلا به سرطان ریه کدامند؟

عوامل و عللی وجود دارد که احتمال ابتلا به انواع سرطان ها از جمله سرطان ریه را افزایش می دهند. این عوامل، ریسک فاکتورها(risk factors) یا عوامل ریسکی و خطرآفرین ابتلا به سرطان ریه می گویند. در این مقاله برخی از مهمترین عوامل ریسکی که خطر ابتلا به سرطان ریه را افزایش می دهند، آورده می شوند.

ادامه

علل و ریسک فاکتورهای ابتلا به سرطان ریه کدامند؟
1396/09/09 13:11:28