چرا مگس ها کثیف اند | غذایی را که مگس نشسته به هیچ عنوان نخورید
چرا مگس ها کثیف اند | غذایی را که مگس نشسته به هیچ عنوان نخورید

بسیاری از ما مگس را موجودی کثیف به شمار می آوریم ولی آنقدر این مضوع برایمان مهم نیست. ممکن است در زمانی که به بیرون و برای گردش و تفریح می رویم غذایی دور و اطرافمان پرر از مگس باشد و تنها با تکان دادن دست آن ها را از محل خود به صورت لحظه ای دور کنیم اما در همان حال اگر مگس بر روی غذاهایمان بشیند ان ها را مصرف می کنیم. 

ادامه

چرا مگس ها کثیف اند | غذایی را که مگس نشسته به هیچ عنوان نخورید
1396/09/10 15:16:25