تگ ها

چرا سرفه می کنیم | سرفه نمودن علامت سرماخوردگی است یا آنفولانزا | سرفه کردن نشانه چیست
چرا سرفه می کنیم | سرفه نمودن علامت سرماخوردگی است یا آنفولانزا | سرفه کردن نشانه چیست

سرفه یکی از میهمانان همیشگی ما در زمستان است. این میهمان ناخوانده همیشه در زمستان نمایان می شود. اما آیا سرفه کردن هدفی را در بدن دنبال می کند؟ آیا سرفه تنها روش هوشمندانه ای است که ویروس ها برای گسترش از آن استفاده می کنند؟چندین نظریه سعی دارند توضیح دهند که چرا سرفه می کنیم و سرقه کردن از آنفولانزا است یا سرماخوردگی. در این مقاله بدین موضوع می پردازیم که آیا سرفه کردن از آنفولانزاست یا اینکه نتیجه سرماخوردگی می باشد؟

ادامه

چرا سرفه می کنیم | سرفه نمودن علامت سرماخوردگی است یا آنفولانزا | سرفه کردن نشانه چیست
1396/09/10 17:15:42