تگ ها

علائم و نشانه های زایمان زودرس
علائم و نشانه های زایمان زودرس

در مقاله زایمان زودرس چیست؟ تعریف زایمان زودرس  زایمان زودس و حالات مختلف زایمان زودرس در هفته های مختلف بارداری تشریح شد. در مقاله ریسک فاکتورهای زایمان زودرس یا زایمان پیش از موعد هم در مورد ریسک فاکتورها یا عوامل ریسکی که احتمال زایمان زودرس را بیشتر می کنند، توضیح داده شد. در ادامه در این مقاله برخی از علائم و نشانه هایی که می توانند نشانه زایمان زودرس باشند، ذکر می شوند.

ادامه

علائم و نشانه های زایمان زودرس
1396/09/26 15:03:43