تگ ها

ممنوعیت های اسلامی | کارهای ممنوع در اسلام بخش اول
ممنوعیت های اسلامی | کارهای ممنوع در اسلام بخش اول

اسلام آخرین دین الهی و کاملترین دین می باشد، که دارای دستورات عبادی، اخلاقی، اجتماعی، اقتصاد و غیره می باشد، در این دین انجام بسیاری از کارها توصیه شده و مسلمان را دعوت به انجام کارهای خیر کرده است و از سوی دیگر برخی از کارها ممنوع است و خداوند مسلمانان را از آن نهی کرده است.

ادامه

ممنوعیت های اسلامی | کارهای ممنوع در اسلام بخش اول
1397/05/16 14:30:47