تگ ها

راههای درمان زخم بستر | درمان خانگی زخم بستر | شیوه های درمان زخم بستر
راههای درمان زخم بستر | درمان خانگی زخم بستر | شیوه های درمان زخم بستر

زخم بستر اغلب در بخش‌های استخوانی بدن ایجاد می‌شود زیرا در این قسمت‌ها فشار بیشتری بر پوست وارد می‌شود و چربی کمتری برای محافظت از این ناحیه وجود دارد.

 

زخم بستر اغلب در بخش‌های استخوانی بدن ایجاد می‌شود زیرا در این قسمت‌ها فشار بیشتری بر پوست وارد می‌شود و چربی کمتری برای محافظت از این ناحیه وجود دارد. باید بدانید که مشکل زخم بستر اغلب در نقاط باسن، شانه، پوست، در امتداد ستون فقرات، پشت دست و یا کمر، پاشنه، مچ پا و یا پوست پشت زانو اتفاق می‌افتد.

ادامه

راههای درمان زخم بستر | درمان خانگی زخم بستر | شیوه های درمان زخم بستر
1397/10/25 15:38:08