تگ ها

5سوالی که گوگل در مصاحبه‌های استخدامی می‌پرسد
5سوالی که گوگل در مصاحبه‌های استخدامی می‌پرسد

شرکت گوگل نه تنها برای دستاوردهایش در جهان شهرت دارد، بلکه مصاحبه‌های استخدامی عجیب و غریب آن نیز به گونه‌ای است که در هیچ جای دیگری نمونه آن را نخواهید دید.

ادامه