تگ ها

قرض دادن در اسلام | فضیلت قرض دادن با حسن نیت در اسلام
قرض دادن در اسلام | فضیلت قرض دادن با حسن نیت در اسلام

دین اسلام کمک کردن مسلمان به یکدیگر و قرض دادن را توصیه می کند، تا مسلمان در روزهای سختی و شرایط دشوار یار و یاور هم باشند، ولی برای قرض دادن شرایط و قوانینی را وضع می کند تا مانع از ایجاد شک و شبهه و اختلاف میان مسلمانان شود و اعتماد و اعتبار مسلمانان حفظ گردد. اگر چه امروزه متاسفانه چنین عمل های پسندیده به دلیل خیانت در امانت و عدم اعتماد مردم به یکدیگر بسیار کم شده است.

ادامه

قرض دادن در اسلام | فضیلت قرض دادن با حسن نیت در اسلام
1397/07/26 11:30:09