خواص معجزه آسای شاه انگبین
خواص معجزه آسای شاه انگبین

شاه انگبین که به نام دیگر آن ژله رویال معروف است، شاه انگبین تازه زنبور عسل غلیط، غیر شفاف و به رنگ متمایل به زرد، یا خاکستری، بوی خاصی دارد و دارای مزه ترش می باشد. و سر شیر را به خاطر انسان می آورد. شاه انگبین یکی از با ارزش ترین مواد غذایی می باشد. شاه انگبین در سفره زنبورها و برای تغذیه زنبور مادر و یا همان زنبور ملکه توسط زنبورها کارگر که از طریق فک بالایی تولید می شود. شاه انگبین سموم موجود در بدن را دفع می کند.

ادامه

خواص معجزه آسای شاه انگبین
1396/09/11 09:21:22