تگ ها

مواد غذایی مناسب برای جلوگیری از سفید شدن مو | چه مواد غذایی از سفید شدن مو جلوگیری می کنند
مواد غذایی مناسب برای جلوگیری از سفید شدن مو | چه مواد غذایی از سفید شدن مو جلوگیری می کنند

بسیاری از شما نیز ممکن است در اقوام و فامیل خود دوستانی داشته باشید که سن آن چنانی نداشته ولی موهایشان سفید شده است و با خود انیشیده اید آیا راه حلی وجود نداشته تا موی این افراد سفید نشود؟ در برخی از افراد سفیدی مو حالتی موروثی داشته و فرد در خانواده ای بدنیا آمده است که موهایشان زود سفید می شود. حتی این فرد نیز می تواند از بیشتر شدن میزان موهای سفید خود جلوگیری کند. سفیدی مو گاهی در سنین خیلی پایین بروز می کند که صرف نظر از ژنتیک برخی موارد دیگر از جمله تغذیه نقش مهمی در سفیدی مو دارند.با چگانه همراه شوید تا مواد غذایی را به شما معرفی کنیم که از سفیدی زودرس مو جلوگیری میکنند.

ادامه

مواد غذایی مناسب برای جلوگیری از سفید شدن مو | چه مواد غذایی از سفید شدن مو جلوگیری می کنند
1396/11/17 00:50:49