تگ ها

روش های درمان سرطان ولو یا سرطان فرج
روش های درمان سرطان ولو یا سرطان فرج

در مقاله روش های تشخیص سرطان ولوسرطان فرج درخصوص روش های تشخیص سرطان ولو یا سرطان فرج توضیح داده شد. بعد از مشخص شدن مرحله یا میزان پیشرفت سرطان ولو، باید رویه یا برنامه درمان مشخص شود و یک یا چند روش درمانی برای سرطان ولو/سرطان فرج انتخاب شود. این روش های درمانی سرطان ولو در زیر توضیح داده می شوند.

ادامه

روش های درمان سرطان ولو یا سرطان فرج
1396/09/19 16:28:37
روش های تشخیص سرطان ولو یا سرطان فرج
روش های تشخیص سرطان ولو یا سرطان فرج

در مقاله علائم و نشانه های سرطان ولو یا سرطان فرج درخصوص علائم و نشانه های سرطان ولو یا سرطان فرج توضیح داده شد. قطعا با بروز علائمی که مشکوک به سرطان است فرد باید به پزشک به منظور تشخیص دقیق و قطعی رجوع کند. در این مقاله روش های تشخیص سرطان ولو(vulva cancer) ذکر می شوند.

ادامه

روش های تشخیص سرطان ولو یا سرطان فرج
1396/09/19 16:26:49
علائم و نشانه های سرطان ولو یا سرطان فرج
علائم و نشانه های سرطان ولو یا سرطان فرج

در مقاله سرطان ولو یا سرطان فرج چیست و انواع سرطان ولو کدامند؟ درخصوص سرطان ولو/سرطان فرج و انواع سرطان فرج توضیح داده شد. در این مقاله در مورد علائم و نشانه های سرطان ولو یا سرطان فرج توضیح داده می شود.

ادامه

علائم و نشانه های سرطان ولو یا سرطان فرج
1396/09/19 16:25:05
عوامل ریسکی و ریسک فاکتورهای سرطان ولو یا سرطان فرج
عوامل ریسکی و ریسک فاکتورهای سرطان ولو یا سرطان فرج

در مقاله سرطان ولو یا سرطان فرج چیست و انواع سرطان ولو کدامند؟ درمورد سرطان ولو یا سرطان فرج توضیح داده شد. همه سرطان ها از جمله سرطان فرج عوامل ریسکی که افزایش دهنده احتمال ابتلا به یک نوع سرطان هستند را دارند، در این مقاله عوامل ریسکی یا ریسک فاکتورهای سرطان ولو توضیح داده می شوند.

ادامه

عوامل ریسکی و ریسک فاکتورهای سرطان ولو یا سرطان فرج
1396/09/19 16:23:04
سرطان ولو یا سرطان فرج چیست و انواع سرطان ولو کدامند؟
سرطان ولو یا سرطان فرج چیست و انواع سرطان ولو کدامند؟

پیش از توضیح در مورد سرطان ولو یا سرطان فرج، ابتدا در خصوص ولوو(Vulva) یا فرج در بدن زن و کارکرد ولو توضیح داده می شود.

ادامه

سرطان ولو یا سرطان فرج چیست و انواع سرطان ولو کدامند؟
1396/09/19 16:18:51