روش های تشخیص سرطان سینه در مردان
روش های تشخیص سرطان سینه در مردان

روش های تشخیص سرطان سینه در مردان همانند بسیاری دیگر از سرطان ها از جمله سرطان سینه در زنان شامل، معاینه و بررسی سوابق بیمار، معاینه بالینی سینه(Clinical breast exams/CBE)، سونوگرافی یا بررسی بوسیله امواج فراصوت، MRI، آزمایش و بررسی وجود مواد در خون و بیوپسی. برای جزئیات این روش ها می توانید به دیگر مقالات سرطان در چگانه از جمله مقاله علائم و نشانه ها و روش های تشخیص و درمان سرطان سینه یا سرطان پستان کدامند؟ مراجعه کنید.

ادامه

روش های تشخیص سرطان سینه در مردان
1396/08/29 16:09:40
عوامل ریسکی و علل ابتلا به سرطان سینه در مردان کدامند؟
عوامل ریسکی و علل ابتلا به سرطان سینه در مردان کدامند؟

در مقاله سرطان سینه مردان چیست و انواع سرطان سینه در مردان کدامند؟ درخصوص سرطان سینه مردان و نحوه ابتلا به سرطان سینه در مردان توضیح داده شد. در این نوشته برخی از عوامل ریسکی و علل و دلایل سرطان سینه مردان توضیح داده می شود. عوامل ریسکی در اینجا منظور عوامل و دلایلی است که احتمال ابتلا به سرطان سینه در مردان را بیشتر می کند. توصیه می شود که در صورت در معرض این شرایط قرار گرفتن، بهتر است به پزشک مراجعه شود.

ادامه

عوامل ریسکی و علل ابتلا به سرطان سینه در مردان کدامند؟
1396/08/29 16:06:48
سرطان سینه مردان چیست و انواع سرطان سینه در مردان کدامند؟
سرطان سینه مردان چیست و انواع سرطان سینه در مردان کدامند؟

شاید برای بسیاری از ما ندانیم که مردان یا جنس مذکر در انسان نیز می تواند به سرطان سینه مبتلا شود. البته سرطان سینه مردان(Male breast cancer) در سنین بالا بین 60 تا 70 سالگی شناسایی شده و بیشتر شایع است. ضمن اینکه سرطان سینه مردان کمتر از 1% از کل موارد سرطان سینه است. در این مقاله درخصوص سرطان سینه مردان و انواع سرطان سینه در مردان توضیح داده می شود.

ادامه

سرطان سینه مردان چیست و انواع سرطان سینه در مردان کدامند؟
1396/08/29 16:02:54
علائم و نشانه ها و روش های تشخیص و درمان سرطان سینه یا سرطان پستان کدامند؟
علائم و نشانه ها و روش های تشخیص و درمان سرطان سینه یا سرطان پستان کدامند؟

در مقاله سرطان سینه یا سرطان پستان چیست و انواع سرطان سینه یا سرطان پستان کدامند؟ درخصوص سرطان سینه/سرطان پستان و انواع سرطان سینه توضیح داده شد. همچنین در مقاله عوامل ریسکی و علل ابتلا به سرطان سینه یا سرطان پستان چیست؟ درخصوص برخی از عوامل و علل ابتلا به سرطان سینه یا سرطان پستان توضیح داده شد. در این مقاله نشانه ها و علائم ابتلا به سرطان سینه و برخی از رایجترین روش های تشخیص و معاینه و همچنین روش های درمان سرطان سینه توضیح داده می شوند.

ادامه

علائم و نشانه ها و روش های تشخیص و درمان سرطان سینه یا سرطان پستان کدامند؟
1396/08/29 13:29:46
روش های جلوگیری و پیشگیری از سرطان سینه یا سرطان پستان
روش های جلوگیری و پیشگیری از سرطان سینه یا سرطان پستان

در مقاله عوامل ریسکی و علل ابتلا به سرطان سینه یا سرطان پستان چیست؟ درخصوص علل ابتلا به سرطان سینه یا سرطان پستان توضیح داده شد. در این مقاله برخی از روش های پیشگیری که به آن عوامل محافظتی(protective factors) سرطان سینه یعنی عواملی که احتمال ابتلا به سرطان سینه یا سرطان پستان را کاهش می دهند، توضیح داده می شوند.

ادامه

روش های جلوگیری و پیشگیری از سرطان سینه یا سرطان پستان
1396/08/29 13:25:46
عوامل ریسکی و علل ابتلا به سرطان سینه یا سرطان پستان چیست؟
عوامل ریسکی و علل ابتلا به سرطان سینه یا سرطان پستان چیست؟

در مقاله سرطان سینه یا سرطان پستان چیست و انواع سرطان سینه یا سرطان پستان کدامند؟ درخصوص اینکه سرطان سینه چیست و انواع سرطان سینه کدامند، توضیح داده شد. در این نوشته عوامل ریسکی و در واقع علل و عواملی که احتمال ابتلا به سرطان سینه یا سرطان پستان را افزایش می دهند، توضیح داده می شوند.

ادامه

عوامل ریسکی و علل ابتلا به سرطان سینه یا سرطان پستان چیست؟
1396/08/29 13:22:59
سرطان سینه یا سرطان پستان چیست و انواع سرطان سینه یا سرطان پستان کدامند؟
سرطان سینه یا سرطان پستان چیست و انواع سرطان سینه یا سرطان پستان کدامند؟

سرطان سینه یا سرطان پستان(Breast cancer) یکی از شایعترین سرطان ها در زنان که بعد از سرطان پوست شایعترین سرطان در زنان در سراسر دنیا است. در این نوشته درخصوص عملکرد سینه/پستان زنان در سیستم بدن و همچنین نحوه ابتلا سینه/پستان به تومور یا سرطان توضیح داده می شود.

ادامه

سرطان سینه یا سرطان پستان چیست و انواع سرطان سینه یا سرطان پستان کدامند؟
1396/08/29 13:19:48