تگ ها

70 نکته روانشناسی برای زندگی بهتر
70 نکته روانشناسی برای زندگی بهتر

کتاب های روانشناسی، نکات مختلفی درخصوص داشتن یک زندگی آرام و لذت بخش و درخصوص نحوه و آداب معاشرت و حضور در جامعه به شما می گویند. اگر که کل کتاب های روانشناسی را بخوانید مجموعا به این هفتاد نکته می رسید این هفتاد نکته را خوب یاد بگیرید و در زندگی از ان ها استفاده کنید. در واقع این نکات خلاصه ای از نکات و توصیه هایی هستند که روانشناسان و کتب روانشناسی به شما می کنند. سعی کنید هر کدام از این ویژگی ها را ندارید آن ها را به دست بیاورید.

ادامه

70 نکته روانشناسی برای زندگی بهتر
1396/02/02 10:18:24
9 عادت موثر برای زندگی بهتر و موفق تر
9 عادت موثر برای زندگی بهتر و موفق تر

وقتی امروز صبح از خواب بیدار شدید، اول از همه چه کاری کردید؟ آیا زیر دوش پریدید، ایمیلتان را چک کردید، یا از آشپزخانه یک دونات برداشتید؟ آیا دندانهایتان را قبل یا بعد از خشک کردن خودتان مسواک زدید؟ اول بندهای کفش راستتان را بستید یا چپ را؟ در حالی که از در میرفتید به بچه هایتان چه گفتید؟ از چه راهی به سمت محل کارتان رانندگی کردید؟ وقتی به میز کارتان رسیدید، به ایمیلهایتان رسیدگی کردید، با یک همکار گپ زدید یا بلافاصله شروع کردید به یادداشتبرداری؟ برای نهار سالاد خوردید یا همبرگر؟ وقتی به خانه رسیدید، کفشهای ورزشیتان را برای دویدن پوشیدید، یا برای خودتان نوشیدنی ریختید و شام را جلوی تلویزیون خوردید؟

آیا تاحالا کارهایی که روزانه انجام می دهید، را بررسی کرده اید؟ چقدر از زندگی شما تحت تاثیر عادت هاییی میباشد که از وجود آنها بی خبر هستید؟

برای یک روز خوب همراه با سرحالی ما به انرژی احتیاج داریم. سرحال بودن ُ به دور از خستگی و کمبود انرژی به مواردی همچون تغذیه،  خواب کافی و همچنین وضعیت جسمانی و روحی تان بستگی دارد. در این آموزش با 9 عادت بسیار موثر برای زندگی تان آشنا خواهید شد. همانطور که میدانید زندگی انسان ها را عادت های وی میسازند. با عمل کردن به این عادت ها تاثیرات مثبتی در زندگی تان خواهید داشت.

ادامه

9 عادت موثر برای زندگی بهتر و موفق تر
1396/01/21 09:16:56