تگ ها

روش های پیشگیری و جلوگیری از زایمان زودرس
روش های پیشگیری و جلوگیری از زایمان زودرس

در مقاله زایمان زودرس چیست؟ تعریف زایمان زودرس زایمان زودرس یا زایمان پیش از موعد تعریف شد و در مقاله ریسک فاکتورهای زایمان زودرس یا زایمان پیش از موعد در مورد ریسک فاکتورهای زایمان زودرس توضیح داده شد که می توان با کنترل ریسک فاکتورهایی که قابل کنترل و اجتناب هستند، از وقوع زایمان زودرس جلوگیری کرد. اما بعضا ممکن است در زنان حامله ای که در معرض زایمان زودرس هستند، اقدامات پیشگیرانه و درمانی به منظور تولد یک نوزاد نارس قابل اجرا باشد. برخی از اقدامات پیشگیرانه و درمانی به منظور جلوگیری از زایمان زودرس و تولد یک نوزاد نارس به شرح زیر هستند:

ادامه

روش های پیشگیری و جلوگیری از زایمان زودرس
1396/09/26 15:05:28
علائم و نشانه های زایمان زودرس
علائم و نشانه های زایمان زودرس

در مقاله زایمان زودرس چیست؟ تعریف زایمان زودرس  زایمان زودس و حالات مختلف زایمان زودرس در هفته های مختلف بارداری تشریح شد. در مقاله ریسک فاکتورهای زایمان زودرس یا زایمان پیش از موعد هم در مورد ریسک فاکتورها یا عوامل ریسکی که احتمال زایمان زودرس را بیشتر می کنند، توضیح داده شد. در ادامه در این مقاله برخی از علائم و نشانه هایی که می توانند نشانه زایمان زودرس باشند، ذکر می شوند.

ادامه

علائم و نشانه های زایمان زودرس
1396/09/26 15:03:43
ریسک فاکتورهای زایمان زودرس یا زایمان پیش از موعد
ریسک فاکتورهای زایمان زودرس یا زایمان پیش از موعد

زایمان زودرس ریسک فاکتورهای مختلفی می تواند داشته باشد که برخی از موارد یا ریسک فاکتورهای زایمان زودرس توسط محققان کشف و مشخص شده و برخی دیگر شاید هنوز ناشناخته هستند. ریسک فاکتورها در واقع عواملی هستند که احتمال ابتلا به یک عارضه یا وقوع یک رویداد را بیشتر می کنند. در مورد زایمان زودرس هم ریسک فاکتورهای مختلفی وجود دارند که برخی از آنان قابل اجتناب و پیشگیری بوده و برخی دیگر غیر قابل تغییر یا اجتناب است. در زیر ریسک فاکتورهای زایمان زودرس توضیح داده می شوند:

ادامه

ریسک فاکتورهای زایمان زودرس یا زایمان پیش از موعد
1396/09/26 15:01:13
علل و عوامل زایمان زودرس و تولد نوزاد نارس کدامند؟
علل و عوامل زایمان زودرس و تولد نوزاد نارس کدامند؟

در مقاله زایمان زودرس چیست؟ تعریف زایمان زودرس در مورد زایمان زودرس و نحوه وقوع زایمان زودرس توضیح داده شد. در این مقاله علل و عواملی که می توانند منجر به این شوند که یک زن حامله زایمان زودرس داشته باشند، توضیح داده می شوند.

ادامه

علل و عوامل زایمان زودرس و تولد نوزاد نارس کدامند؟
1396/09/26 14:58:32
زایمان زودرس چیست؟ تعریف زایمان زودرس
زایمان زودرس چیست؟ تعریف زایمان زودرس

بطور کلی، دوران حاملگی انسان 40 هفته یعنی 9.2 ماه بطول می انجامد. یعنی جنین پس از این دوران به یک نوزاد کامل و رسیده تبدیل شده است و متخصصان این حوزه نوزادی که در هفته های 39 تا 40 بارداری با 6 روز حاملگی به دنیا بیاید را یک نوزاد کامل گفته و به این حاملگی، حاملگی/بارداری کامل می گویند.

ادامه

زایمان زودرس چیست؟ تعریف زایمان زودرس
1396/09/26 14:56:26