شتاب دهنده شبدیز با افتخار برگزار می کند: اولین همایش از ایده تا کسب و کار موفق در استان البرز
شتاب دهنده شبدیز با افتخار برگزار می کند: اولین همایش از ایده تا کسب و کار موفق در استان البرز

شرکت شبدیز با پیشینه بیش از 15 سال سابقه فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، تنها و اولین شتاب دهنده خصوصی کسب و کار در استان البرز می باشد.

ادامه

شتاب دهنده شبدیز با افتخار برگزار می کند: اولین همایش از ایده تا کسب و کار موفق در استان البرز
1396/07/26 11:01:31