تگ ها

نحوه محاسبه و بدست آوردن شماره حساب با داشتن شماره شبا(4)
نحوه محاسبه و بدست آوردن شماره حساب با داشتن شماره شبا(4)

در مقاله های نحوه محاسبه و بدست آوردن شماره حساب با داشتن شماره شبا(2) و نحوه محاسبه و بدست آوردن شماره حساب با داشتن شماره شبا(3) درخصوص نحوه محاسبه و بدست آوردن شماره شبا و همچنین نحوه پیدا کردن شماره حساب یک فرد تنها با داشتن شماره شبا(بدون مراجعه به بانک یا وبسایت بانک) توضیح داده شد. همانطور که در مقاله قبلی نیز ذکر شد. نحوه و سیستم شماره گذاری حساب های بانکی در بانک های ایران مختلف است، در نتیجه نحوه و الگوریتم محاسبه شماره شبا از روی شماره حساب و متعاقبا نحوه محاسبه شماره حساب از روی شماره شبا نیز برای شماره حساب هر بانکی متفاوت است. بنابراین در ادامه مقالات قبلی در این نوشته – که آخرین مطلب از این سلسله مقالات می باشد- نحوه و الگوریتم محاسبه شماره شبا حساب های بانکی و حالت برعکس آن یعنی محاسبه شماره حساب بانکی از روی شماره شبا برای دو بانک ملت و ملی توضیح داده می شود.

ادامه

نحوه محاسبه و بدست آوردن شماره حساب با داشتن شماره شبا(4)
1396/06/11 14:16:53
نحوه محاسبه و بدست آوردن شماره حساب با داشتن شماره شبا(3)
نحوه محاسبه و بدست آوردن شماره حساب با داشتن شماره شبا(3)

در مقاله های نحوه محاسبه و بدست آوردن شماره حساب با داشتن شماره شبا(1) و نحوه محاسبه و بدست آوردن شماره حساب با داشتن شماره شبا(2) درخصوص نحوه محاسبه و بدست آوردن شماره شبا و همچنین نحوه پیدا کردن شماره حساب یک فرد تنها با داشتن شماره شبا(بدون مراجعه به بانک یا وبسایت بانک) توضیح داده شد. همانطور که در مقاله قبلی نیز ذکر شد. نحوه و سیستم شماره گذاری حساب های بانکی در بانک های ایران مختلف است، در نتیجه نحوه و الگوریتم محاسبه شماره شبا از روی شماره حساب و متعاقبا نحوه محاسبه شماره حساب از روی شماره شبا نیز برای شماره حساب هر بانکی متفاوت است. بنابراین در ادامه در این نوشته نحوه و الگوریتم محاسبه شماره شبا حساب های بانکی و حالت برعکس آن یعنی محاسبه شماره حساب بانکی از روی شماره شبا برای چند بانک دیگر ایران توضیح داده می شوند.

ادامه

نحوه محاسبه و بدست آوردن شماره حساب با داشتن شماره شبا(3)
1396/06/11 14:08:24
فرمول محاسبه شاخص کل بورس
فرمول محاسبه شاخص کل بورس

شاخص کل بورس اوراق بهادار نشان دهنده سطح کلی قیمت سهام و سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. در واقع تغییرات این شاخص به جهت مثبت یا منفی نشان دهنده بازدهی کل سرمایه گذاران به جهت مثبت یا منفی است.

ادامه

فرمول محاسبه شاخص کل بورس
1396/05/23 16:50:02
نرخ و نحوه محاسبه مالیات بر ارث
نرخ و نحوه محاسبه مالیات بر ارث

در مقاله تغییرات و مفاد جدید قانون مالیات بر ارث مصوب 1394 درخصوص قوانین مالیات بر ارث جدید مصوب سال 1394 شمسی که از سال 1395 اجرایی است، توضیح داده شد. یکی از تغییرات در قانون مالیات بر ارث،  نحوه محاسبه و نرخ مالیات بر ارث است. براساس قانون مالیات بر ارث جدید مصوب سال 1394، نرخ های مالیات بر ارث برای وراث طبقات مختلف کاهش پیدا کرده است که این تغییرات به شرح زیر هستند. لازم به ذکر است که طبقات مختلف وراث براساس نسبت وارث با متوفی مشخص می شوند و هرچه نسبت وارث با متوفی دورتر باشد، میزان مالیات بر ارث بیشتر خواهد بود. ضمن اینکه نوع دارایی نیز در قانون جدید نیز در نحوه و نرخ مالیات بر ارث تاثیرگذار است در حالیکه در قانون قبلی مالیات بر ارث تنها ارزش کل دارایی ها در نظر گرفته می شد. توجه شود که در محاسبه مالیات بر ارث برای وراث طبقه دوم و سوم که به عنوان تبعه خارجی ذکر می شود، منظور تبعه خارجی است که دارایی هایی در ایران دارد.

ادامه

نرخ و نحوه محاسبه مالیات بر ارث
1396/05/22 13:20:49
سه روش ساده و رایج ارزش گذاری و تعیین ارزش پیش سرمایه گذاری استارتاپ ها
سه روش ساده و رایج ارزش گذاری و تعیین ارزش پیش سرمایه گذاری استارتاپ ها

در مقاله نحوه تعیین ارزش و ارزشگذاری شرکت های استارتاپ و 9 روش ارزشگذاری و تعیین ارزش استارتاپ ها درخصوص چارچوب ها و روش های ارزشگذاری و تعیین ارزش شرکت ها و بویژه استارتاپ ها توضیح داده شد و 9 روش مرسوم ارزشگذاری شرکت ها/استارت آپ ها معرفی شدند. در این روش جزئیات سه روش از 9 روش ذکر شده در مقاله 9 روش ارزشگذاری و تعیین ارزش استارتاپ ها توضیح و تشریح می شوند. یادآور می شوم که روش تنزیل جریان نقد ورودی در مقاله نحوه تعیین ارزش و ارزشگذاری شرکت های استارتاپ توضیح داده شده است.

ادامه

سه روش ساده و رایج ارزش گذاری و تعیین ارزش پیش سرمایه گذاری استارتاپ ها
1396/05/04 12:12:12
نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک و مستغلات
نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک و مستغلات

در مقاله شرایط و معافیت های مالیات بر درآمد اجاره املاک و مستغلات درخصوص شرایط و معافیت های مشمول مالیات بر مستغلات/اجاره املاک توضیح داده شد. در این نوشته بصورت کاربردی و به زبان ساده نحوه و مراحل محاسبه مالیات بر مستغلات/اجاره املاک توضیح داده می شوند.

ادامه

نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک و مستغلات
1396/03/27 11:22:50
شرایط و معافیت های مالیات بر درآمد اجاره املاک و مستغلات
شرایط و معافیت های مالیات بر درآمد اجاره املاک و مستغلات

یکی از انواع منابع اخذ مالیات، مالیات بر درآمد اجاره املاک و مستغلات است. در این نوشته سعی می شود که نکاتی درخصوص شرایط و افراد مشمول پرداخت مالیات بر درآمد اجاره املاک و برخی از معافیت های مشمول این قانون آورده شوند و در مطلب نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک و مستغلات نحوه محاسبه مالیات بر درامد اجاره املاک و مستغلات به زبانی ساده و کاربردی توضیح داده شود.

ادامه

شرایط و معافیت های مالیات بر درآمد اجاره املاک و مستغلات
1396/03/27 11:19:34
تعریف واریانس به زبان ساده؛ چگونه واریانس و انحراف معیار را حساب کنیم؟
تعریف واریانس به زبان ساده؛ چگونه واریانس و انحراف معیار را حساب کنیم؟

در تحلیل اطلاعات آماری و آنالیز داده ها و همچنین در استفاده از اکسل و نرم افزار های  آماری، بدست آوردن شاخصی به نام انحراف معیار یا همان جذر واریانس، نکته ی مهمی محسوب می شود. واریانس و انحراف معیار شاخص هایی هستند که در تحلیل پراکندگی داده ها بسیار حائز اهمیت هستند.

ادامه

تعریف واریانس به زبان ساده؛ چگونه واریانس و انحراف معیار را حساب کنیم؟
1396/03/06 14:23:44
روش ساده محاسبه و حفظ کردن نسبت های مثلثاتی
روش ساده محاسبه و حفظ کردن نسبت های مثلثاتی

شاید شما هم یکی از کسانی باشید که در حفظ کردن نسبت های مثلثاتی مشکل دارید. در اینجا و در فیلم زیر به شما روشی ساده برای حفظ کردن و به خاطر سپردن نسبت های مثلثاتی(سینوس و کسینوس) در ریاضی آموزش می دهیم. با این کار شما دیگر نیاز به همراه داشتن جدول نسبت های مثلثاتی ندارید و می توانید آنها را همیشه به خاطر سپرده و اگر هم فراموش کردید با استفاده از این تکنیک سینوس و کسینوس این زوایای مثلثاتی را محاسبه کنید.

ادامه

روش ساده محاسبه و حفظ کردن نسبت های مثلثاتی
1396/02/15 11:20:21