تگ ها

توپ های قرمز روی سیم های برق چیست؟
توپ های قرمز روی سیم های برق چیست؟

شاید دیده باشید که روی سیم های برق بین دکل های برق بیرون شهرها یک گوی مانند توپ قرمزی بزرگ دیده می شود و با خود می گویید که این توپ های قرمز چیست با ما همراه شوید تا بفهمید چرا این توپ های قرمز روی سیم های برق نصب شده است.

ادامه

توپ های قرمز روی سیم های برق چیست؟
1396/01/31 09:27:21