تگ ها

شاعر شعر دل تنها به چه شوقی پی یلدا برود کیست؟ نماهنگ زیبای دل تنها به چه شوقی پی یلدا برود | عکس نوشته شعر دل تنها به چه شوقی پی یلدا برود
شاعر شعر دل تنها به چه شوقی پی یلدا برود کیست؟ نماهنگ زیبای دل تنها به چه شوقی پی یلدا برود | عکس نوشته شعر دل تنها به چه شوقی پی یلدا برود

در خصوص شب یلدا شعرهای بسیاری سروده شده است. اما یکی از زیباترین شعرهای مخصوص شب یلدا، شعر زیر است که شاعر آن یغما گلرویی است. این شعر به همراه یک نماهنگ(کلیپ) زیبا که این شعر مخصوص شب یلدا را دکلمه می کند، تقدیم می شود.

ادامه

شاعر شعر دل تنها به چه شوقی پی یلدا برود کیست؟ نماهنگ زیبای دل تنها به چه شوقی پی یلدا برود | عکس نوشته شعر دل تنها به چه شوقی پی یلدا برود
1396/09/18 14:11:26