تگ ها

دانستنی ها مفید در مورد سزارین | خطرات و مضرات زایمان سزارین
دانستنی ها مفید در مورد سزارین | خطرات و مضرات زایمان سزارین

امروزه در بسیاری از کشورها، توصیه و تشویق می شود که خانم ها زایمان طبیعی داشته باشند و از سزارین کردن پرهیز نمایند، چرا که عمل سزارین دارای خطراتی برای مادر و نیز نوزاد می باشد.

ادامه

دانستنی ها مفید در مورد سزارین | خطرات و مضرات زایمان سزارین
1396/12/27 01:17:50