تگ ها

آیا می دانید گل دیفن باخیا سمی است؟ خطرات گل دیفن باخیا چیست؟
آیا می دانید گل دیفن باخیا سمی است؟ خطرات گل دیفن باخیا چیست؟

بسیار از خانواده ها دوست دارند، در منازل خود گل های مختلف را نگهداری کنند و از داشتن آنها لذت می برند، ولی ممکن است ندانید که برخی از این گل ها و گیاهان تزئینی می توانند سمی باشند. و احتمال دارد برای شما و خانواده تان خطرناک باشد، در این میان گل دیفن باخیا (Dieffenbachia) از جمله گیاهانی سمی است که در برخی از منازل از آن نگهداری می شود. حتی نام دیفن باخیا برای این گل از خصوصیت سمی بودن آن گرفته شده است.

ادامه

آیا می دانید گل دیفن باخیا سمی است؟ خطرات گل دیفن باخیا چیست؟
1396/08/11 13:20:49