تگ ها

خصوصیات ژنتیکی | ارتباط ژنتیک پدر و کودک | خصوصیات ژنتیکی که از پدر به فرزند منتقل می شود.
خصوصیات ژنتیکی |  ارتباط ژنتیک پدر و کودک | خصوصیات ژنتیکی که از پدر به فرزند منتقل می شود.

در زمان به دنیا آمدن فرزند بسیاری از والدین و اطرافیان به دنبال پیدا کردن از موضوع می باشند که آیا فرزند شبیه پدر است یا مادر؟ و هر کسی در این مورد نظری ارائه می دهد، مطابق نظر قدیمی ها در بیشتر موارد فرزند شبیه پدر است. امروز می توان گفت این نظر تا حدی تایید شده است و علم ژنتیک اثبات کرده که کودک خصوصیات صورت خود را از پدر به ارث می برد.

ادامه

خصوصیات ژنتیکی |  ارتباط ژنتیک پدر و کودک | خصوصیات ژنتیکی که از پدر به فرزند منتقل می شود.
1397/05/09 09:37:35