تگ ها

چه لوازم و اشیایی شخصی هستند؟ این لوازم و اشیای خود را به کسی ندهید.
چه لوازم و اشیایی شخصی هستند؟ این لوازم و اشیای خود را به کسی ندهید.

انسان با اطرافیان و یا با خواهر و برادر و همچنین دوستان نزدیکش دارای روابط صمیمی و عاطفی می باشد، و در خیلی از موارد برخی از لوازم خود را با ان به صورت مشترک استفاده می کند، در حالی که نمی داند استفاده مشترک از این وسایل می تواند خطرناک باشد و آنها باید جزوه لوازم شخصی هر فردی باشد.

ادامه

چه لوازم و اشیایی شخصی هستند؟ این لوازم و اشیای خود را به کسی ندهید.
1396/09/07 10:22:11
حریم خصوصی زندگی متاهلی چیست | چگونه حریم خصوصی را تشخیص دهیم | آیا گوشی حریم خصوصی فرد است
حریم خصوصی زندگی متاهلی چیست | چگونه حریم خصوصی را تشخیص دهیم | آیا گوشی حریم خصوصی فرد است

تا زمانی که مجرد هستید می توانید حریم خصوصی داشته باشید. حتی در بسیاری از اوقات نزدیکترین فرد زندگی شما یعنی پدر و مادر نیز از ریزه کاری های زندگی شما خبر ندارند اما آیا همین ویژگی در دوران متاهلی نیز وجود دارد؟ آیا می توان در بعد از ازدواج هم حریم خصوصی داشته باشیم؟در این مقاله به موضوعاتی از این قبیل می پردازیم که حریم خصوصی در زندگی زناشویی به چه عنوانی اطلاق می شود؟ زمانیکه دو فرد بعد از ازدواج به زندگی هم وارد می شود در حقیقت همانطور که اسمش زندگی مشترک است هر دو فرد قسمت هایی از زندگی و همچنین شخصیت خود را به اشتراک می گذارند.

ادامه

حریم خصوصی زندگی متاهلی چیست | چگونه حریم خصوصی را تشخیص دهیم | آیا گوشی حریم خصوصی فرد است
1396/08/05 17:02:43
تعریف حریم خصوصی چیست؟ نظرات موافقان و مخالفان تعریف و حدود حریم خصوصی
تعریف حریم خصوصی چیست؟ نظرات موافقان و مخالفان تعریف و حدود حریم خصوصی

حریم شخصی یا حریم خصوصی بدین معنی است که یک فرد یا یک گروه بتواند خود و یا اطلاعات مربوط به خود را جدا کند و با انتخاب و اختیار خود را برای عمموم آشکار کند. مرزها و حدود حریم خصوصی در بین فرنگ ها و کشورهای مختلف، متفاوت است. در این مطلب قصد داریم به بررسی حریم خصوصی و اظهار نظرهایی که اخیرا در کشورمان در مورد آن شده، بپردازیم.

ادامه

تعریف حریم خصوصی چیست؟ نظرات موافقان و مخالفان تعریف و حدود حریم خصوصی
1396/04/19 15:04:03