تگ ها

تنبل ترین کشورهای دنیا | میزان وزرش کردن مردم دنیا | مردم کدام کشور فعالیت جسمانی کمتری دارند؟
تنبل ترین کشورهای دنیا | میزان وزرش کردن مردم دنیا | مردم کدام کشور فعالیت جسمانی کمتری دارند؟

در دنیا بیش از دویست کشور وجود دارد، که از لحاظ آمارهای مختلف با یکدیگر متفاوت می باشند، یکی از تفاوت جالب میان کشورها به تنبل ترین و زرنگ ترین کشورها باز می گردد، بر این اساس سازمان بهداشت جهانی تحقیقی را انجام داده و لیست کشورهای تنبل دنیا را انتشار داده است، که برگردان این تحقیق تقدیم شما می شود.

ادامه

تنبل ترین کشورهای دنیا | میزان وزرش کردن مردم دنیا | مردم کدام کشور فعالیت جسمانی کمتری دارند؟
1397/06/17 13:32:32